Olika sorters reklam

Vi är redan medvetna om att det finns otroligt mycket reklam ute i vårt samhålle, men hur mycket reklam är vi egentligen med om till exempel vid tv:n, ute på gatan eller i bilen. Det finns runt ett tiotal av olika reklamformer och alla har sina fördelar och nackdelar. Vi sammanfattar de här i Permare Reklambyrå bloggen!

Tidningsreklam

tidningreklam

En av de absolut äldsta reklamformer är reklamannonser i tidningar och tidskrifter. Den absoluta fördelen med den här typen av reklam är att det finns många tryckta publikationer med läsare med särskilda geo- och demografiska förhållanden. Det kan därmed vara lätt att nå ut till en viss målgrupp med hjälp av denna formen av marknadsföring och reklam. Detta är också bland den största inkomstkällan flr utgivare av tidningar och tidskrifter. Det negativa idag är att få har fysiska tidningar då surfplattor och mobiltelefoner har tagit över vilket kan försumma de geografiska förhållandet.

Reklam i rörlig media

Troligtvis den mest vanliga reklamformen idag är reklam och annonser som visar sig i rörlig media det vill säga reklamfilmer och reklam i TV. Den här sorten förekommer främst i reklamavbrott, mellan två programpå en tv-kanal. Den når ut till ett stort antal personer vilket både kan vara en fördel och en nackdel beroende på vilken produkt eller tjänst som marknadsförs. Bolagen tar betalt för annonsplatser per sekund (om inte mer avancerande mätningar finns) kombinerat med antalet tittare anslutet till tv-programmet samt klockslaget. En annan form av reklam i rörlig media är produktplacering, som utförs under ett program alternativ i film och sportevent. Oftast syns varumärket eller produkten i bakgrunden eller i bild under sändning.

Radioreklam

Radioreklam

Även ett av vår äldre reklamsorter och har som stor fördel att sprida reklam utan mottagarens aktiva användande av mediet. Hur många lyssnar inte på radio hemma när de går runt och städer till exempel eller lyssnar i bilen när de är påväg till jobb. Nackdelen med det här fenomenet av marknadsföring är att för tillfället finns det fler radiokanaler vilket gör att mottagaren kan byta kanal eller radioprogram om de uppfattar reklam.

Utomhusreklam

Att göra reklam utomhus är en av mer effektiva sättet att göra reklam. Kort och gott, räknar man den här reklamen som all marknadsföring inom det offentliga rummet. Det kan vara på stortavlor, bussar eller liknande. Här ingår även ljusreklam som kan användas på fasader, vilket har sin största effekt på de mörka timmarna. Fördelen är att mottager uppfattar reklamen samtidigt som de inte heller aktivt väljer mediet. Det ger en stor spridning samtidigt som man kan rikta in sig på geografiska områden.

Public Relations (PR)

PR omfattar kort att man försöker skapa en relation mellan företag och kunder. Mottagaren av reklamformen försöks bindas vid företaget eller reklamen både på kortsiktigt och långsiktigt håll. Denna metod för marknadsföring används mest inom företag och bolag för att få en långsiktig relation med sina kunder samtidigt som de erbjuder sina varor, produkter eller varumärke direkt.

Lobbying

En biform av Public Relations är Lobbying som innefattar att reklamen och marknadsföringen ska påverka influerade makthavare, till exempel politiker, som vars beslut gynnar ett speciellt företag eller en unik bransch.

Internet

internetreklam

På senare år har internetmarknadsföring blivit mer och mer vanligt. Fördelen med att marknadsföra sig såhär och lägg ut reklamannonser, är att man kan kontrollera det exakta resultatet. Man kan exakt se vad man får tillbaka från varje investerade krona. Det går att bygga upp ett varumärke online, inbound marketing (ingående marknadsföring) är det område som växer snabbast. Den här marknadsföringsformen gör att man genom olika kanaler online banar väg från sökningar i sökmotorer (Google m.fl.) som skapar länkar in till just det företagets webbplats eller landningssida. Ingående marknadsföring använder medier som Facebook, bloggar, podcasts och film. Sammanfattat ökar det oftast trafiken in till en specifik webbplats.