Content Marketing

Marknadsföring Marknadsföring är ett oerhört brett begrepp. För vissa innebär marknadsföring förmågan att förmedla ett budskap, andra tolkar det mer som ett renodlat verktyg för att kunna sälja sin produkt i så stor utsträckning som möjligt. Vi har tidigare fördjupat oss i sociala medier och säljinriktad marketing – idag ska vi göra en djupdykning ner i världens av content marketing. Vad är content marketing? Content Marketing handlar om att förmedla, och verktyget vi har till hjälp är innehåll. Kortfattat menar man att avsändaren som mest troligt är ett företag, marknadsför sig genom att skapa ett bra och relevant innehåll med hjälp av att ha en smart strategi för hur man når ut sin sin målgrupp. Detta kan vara via bild, text, ljud eller något annat. Vi hittade ett cistat av Joakim Arthammar, författaren till ”Content marketing för alla” (har du inte läst denna rekommenderar vi att du gör det!) Hur som helt, Joakim pratar om Content Marketing på ett sätt som inspirerar. Så här säger han ”Content marketing är ett arbetssätt för att förändra målgruppens beteende genom att ge tillgång till värdeskapande innehåll på företagets egna plattformar. Innehållet sprids främst i egna kanaler, men kan även marknadsföras via köpta och Read More …