Content Marketing

Marknadsföring Marknadsföring är ett oerhört brett begrepp. För vissa innebär marknadsföring förmågan att förmedla ett budskap, andra tolkar det mer som ett renodlat verktyg för att kunna sälja sin produkt i så stor utsträckning som möjligt. Vi har tidigare fördjupat oss i sociala medier och säljinriktad marketing – idag ska vi göra en djupdykning ner … Read more