Content Marketing

contnt

Marknadsföring

Marknadsföring är ett oerhört brett begrepp. För vissa innebär marknadsföring förmågan att förmedla ett budskap, andra tolkar det mer som ett renodlat verktyg för att kunna sälja sin produkt i så stor utsträckning som möjligt. Vi har tidigare fördjupat oss i sociala medier och säljinriktad marketing – idag ska vi göra en djupdykning ner i världens av content marketing.

Vad är content marketing?

Content Marketing handlar om att förmedla, och verktyget vi har till hjälp är innehåll. Kortfattat menar man att avsändaren som mest troligt är ett företag, marknadsför sig genom att skapa ett bra och relevant innehåll med hjälp av att ha en smart strategi för hur man når ut sin sin målgrupp. Detta kan vara via bild, text, ljud eller något annat.

Vi hittade ett cistat av Joakim Arthammar, författaren till ”Content marketing för alla” (har du inte läst denna rekommenderar vi att du gör det!) Hur som helt, Joakim pratar om Content Marketing på ett sätt som inspirerar. Så här säger han ”Content marketing är ett arbetssätt för att förändra målgruppens beteende genom att ge tillgång till värdeskapande innehåll på företagets egna plattformar. Innehållet sprids främst i egna kanaler, men kan även marknadsföras via köpta och förtjänade medier. Innehållet ska vara relevant och värdefullt ur målgruppens perspektiv, och inte fokusera på att sälja eller beskriva produkter. Arbetet med content marketing ska pågå kontinuerligt under en längre tid, utgå ifrån förutbestämda mål och följas upp regelbundet.”

Tips för lyckad Content Marketing

Implementera arbetsätt

Du kanske tror att Content Marketing är en taktik eller någon enstaka aktivitet som anpassas till din verksamhet då och då. Tvärtom! Content marketing är ett arbetssätt där målet bör vara att ändra eller framhäva  ett beteende hos målgruppen, och till slut gör dem instresserade och potentiella kunder.

Ha en tydlig målgrupp

Vi kan inte understryka detta nog! Att ha en tydlig målgrupp är a och o för framgångsrik content marketing, eller innehållsmarknadsföring, som vi kallar det på svenska. Det första du bör göra är att lära känna din målgrupp! Vilka är dem? Vad är dem intresserade av? Genom att besvara de frågorna får du veta hur du ska rikta din content marketing för att fånga deras intresse och göra dem till blivande kunder och köpare.

Välj dina kanaler

Content, eller innehåller, ska publiceras på olika kanaler. Var noga med att ta reda på vilka kanaler som funkar bäst för ditt content. Denna punkt hänger mer eller mindre ihop med punkten ovan – ta reda på var din målgrupp håller hus och anpassa ditt val av kanaler därefter! Kanske är det facebook, instagram eller rent av det lokala nyhetsbladet som funkar bäst? När du kommit fram till aktuella kanaler så är nästa steg att göra en budget för ev. köp av reklam.

Mät dina resultat

För att uppnå framgång, är det viktigt att du svart på vitt får se siffror på det du gör. Detta hjälper dig att styrka din känsla av ”det går bra nu”, alternativt får dig att inse att du kanske borde prioritera om din content marketing. Mät så mycket du kan! Är du själv inte en logiskt tänkande eller sifferintresserad person så låt någon annan göra det jobbet. Statistiken här är nämligen något som kan hjälpa eller stjälpa din verksamhet. Underskatta aldrig kraften i att mäta dina resultat!